miércoles, 3 de octubre de 2007

EL POBLE ON VISC

Es un poble amb no gaires estadants però gran en extensió doncs les cases, la majoria viviendas individuals amb jardí, estan diseminades per tot el territori. Les urbanitzacions tenen caràcter propi i només estan lligades pel centre del poble on hi estan ubicats els comerços i serveis. A les afores com es obligatori avui en dia no hi falta el polígon industrial que dona feina a la gent que hi resideix

No hay comentarios: